Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Общи условия на игра

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРA

1. Организатор на играта
Организатор на играта е “Неща с душа” ЕООД, с адрес на управление Варна, ул. Рали Мавридов No.13

2. Място на провеждане на играта
Играта се организира и провежда на територията на Република България от сайта www.neshtasdusha.com чрез използването на социалните профили на Неща с душа във Facebook https://www.facebook.com/WithSoulSocialEnterprise/ и Instagram https://www.instagram.com/neshta.s.dusha/ . Играта не е обвързана или спонсорирана от Фейсбук или Инстаграм

3. Продължителност на играта
Периодът на играта е: 07.04.22-11.04.22. Победител ще се обяви на 12.04.22

4. Условия за участие в играта
Всеки, който желае да участва в играта, трябва да е изпълнил условията за участие, описани в поста на конкретната игра.

5. Награди
На случаен принцип ще бъдe изтеглен по един победител от Фейсбук и Инстаграм, които ще спечелят предметна награда от Великденската колекция на „Неща с душа“, публикувана на сайта. В случай, че изтеглен участник не отговори до 3 календарни дни, Неща с душа има право да предостави наградата на друг участник.

6. Право на участие
В играта имат право да участват всички, които са спазили условията, описани в точка 4, и са навършили 18 години. Играта не е обвързана с покупка.

7. Публичност
Всеки участник при включването му в играта декларира, че е съгласен Организаторът на играта Неща с душа ООД да използва и обработва личните му данни, във връзка с участието му в играта и в случай, че спечели награда от игра. Организаторът има право с рекламна цел да публикува публично името и фамилията на спечелилите награда в Инстаграм, Фейсбук и на сайта на neshtasdusha.com. Организаторът има право да публикува снимки в социалните мрежи с цел да даде публичност при спечелване на наградата.

8. Защита на личните данни
Участниците в играта предоставят на Организатора правото да използва техни лични данни с цел предоставяне на наградата и обявяване на победителите (имена, акаунт и снимки), с цел популяризиране на промоцията – на сайта www.neshatsdusha.com, както и в акаунтите на Неща с душа във фейсбук и инстаграм.
Участниците в играта имат следните права:
a) Право на информация и достъп до личните им данни, съхранявани от Организатора;
b) Право да изискват коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните им данни;
c) Право да възразят срещу обработване на личните им данни, поради причини, свързани с техни легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Организаторът не докаже съществуването на причини, имащи приоритет пред правата на участниците, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции.
d) Право да могат по всяко време да оттеглят съгласието си за обработване на личните им данни, несвързано гореописаните цели;.
e) Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи или коригира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на организаторите: info@neshtasdusha.com
Организаторът “Неща с душа”ЕООД обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

9. Общи условия
С участието си в играта, участниците се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на тази страница.
Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по всяко време.