Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Неща с душа

Монтесори-Уолдорф-Реджо Емилия

Монтесори – Валдорф – Реджо Емилия

Сравнение между методите

Образователните методи Монтесори, Валдорф (Уолдорф) и Реджо Емилия са трите най-популярни модела на алтернативно ранно детско образование. Всички тези методи са разпространени глобално, имат доказан във времето успех в ранното обучение. Все по-често и в България се разкриват специализирани учебни заведения, следващи принципите и философията на тези методи или пък частично се интегрират някои техни елементи в традиционните детски градини или при работа с деца със специални потребности. Предимствата на всяка от тези образователни системи са многобройни и те се разбират от педагозите и специалистите.

„Най-големи усилия трябва да влагаме да възпитаваме свободни човешки същества, които могат сами да определят посоката и целта на живота си.“

Рудолф Щайнер

Но за родителите често е объркващо да се ориентират в принципните постулати на тези педагогически системи и да преценят коя е най-подходяща за детето им. Затова се постарахме да извлечем в удобен табличен вид водещото при всяка от тях и да ги сравним по някои основни критерии: философия, насоки на възпитание, роля на учителя, занимания и среда.

Колкото повече възможности предлагаме на децата, толкова по-силна ще бъде тяхната мотивация и по-богати техните преживявания.

Лорис Малагуци

След като се запознаете с основните различия между отделните методи, можете да посетите някоя от детските градини, които ги прилагат. Честа практика е специализираните частни градини да организират дни на отворени врати в периодите на прием. Така от разговорите с персонала и от наблюдение, можете да разберете дали дадената педагогическа система се прилага стриктно или частично, дали е подходяща за темперамента и режима на вашето дете и дали ви допада като цяло.

„Най-същественият знак за успех на един учител е да може да каже: „Децата сега работят, сякаш не съществувам“.“

Д-р Мария Монтесори

Ако някой от методите е предизвикал у вас по-засилен интерес, можете да обогатите познанията си, както от интернет, така и от многобройна специализирана литература, видеа и разяснителни уебинари. На български език от трудовете на Мария Монтесори са преведени книгите: „Тайната на детството“, „Какво трябва да знаете за детето си“, „Попиващият ум“, „Детето в семейството“ и „Да откриеш детето“. Достъпна на български е книгата на Рудолф Щайнер „Антропософската педагогика и нейните предпоставки“.

Maria Montessori
Мария Монтесори
1870-1952
Rudolf Steiner
Рудолф Щайнер
1861-1925
loris malaguzzi
Лорис Малагуци
1920-1994
Метод Монтесори Уолдорф / Валдорф Реджо Емилия
ФилософияДетето е в центъра и обучението следва неговия ритъм.
Играта е работата на детето.
Антропософия (духовна наука);
Акцентът е върху творческото обучение.
Децата изграждат познания и ценности чрез взаимодействие със средата, природата и обществото.
Насоки на възпитаниеДецата придобиват лидерски качества, независимост и социална справедливост в разновъзрастова и свободна среда.Децата развиват своята индивидуалност и социални умения в среда на творчество, сътрудничество и рутина. Децата развиват принадлежност към общността, емоционална интелигентност, способност за разрешаване на проблеми и конфликти.
Роля на учителяУчителят е ненатрапчив ръководител, основната му роля е наблюдението.
Учителят ръководи
Уолдорфският учител е артист и изпълнител, както и морален лидер.
Учителят насочва
Учителят е изследовател. Провокира интерес чрез преживявания.
Учителят сътрудничи
Занимания и среда• Дълъг 3-часов цикъл на работа, без прекъсвания с цел максимална концентрация;
• Монтесори материали от различни области на познание с контрол на грешката, които регулярно се подменят;
• Хармония и ред в подреждането;
• Свободно движение в класната стая с възможност за индивидуални занимания или в малки групи.
• Структурирани и последователни игрови занимания, с фокус върху творческо учене, пеене, четене, танци;
• Средата е близка до домашната, подбират се само натурални цветове и материали;
• Няма чинове и електронни устройства;
• Прекарва се много време на открито;
• Включени са занимания по градинарство, готварство, шиене и др.
• Работи се върху проекти, базирани на интересите на децата, изследователски подход на обучение;
• Внимание се обръща на емоциите и тяхното изразяване; на процеса, а не на крайния резултат;
• Учителите организират средата на зони, подходящи за обучение в малки групи или самостоятелно;
• Родителите и общността имат ключово участие в образователния процес.

Източници:

  1. http://www.edutribe.com.au/educator-resources/approaches/
  2. https://orionmontessori.com/wp-content/uploads/pdf/Alternative-Philosophies.pdf
  3. https://www.happiestbaby.com/blogs/toddler/preschool-philosophies

Публикувай коментар