Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Неща с душа

Емоционална интелигентност - Неща с душа

Как да развием емоционалната интелигентност на децата?

Въпреки, че в ежедневието често се използват като синоними, емоциите (за разлика от чувствата) са временни, краткотрайни, силно интензивни психични състояния. Те могат да бъдат положителни или отрицателни. Чувствата от своя страна са дълготрайни и продължителни, изразяват субективното отношение към определен обект. 

Емоционалната интелигентност е способността ни да разпознаваме и назоваваме нашите емоции и чувства и тези на другите, както и да управляваме и коригираме емоциите си, за да се адаптираме към различни житейски ситуации или да постигаме дадени цели.

Емоционалната интелигентност не се възпитава лесно, но може да помогне на децата от най-ранна възраст да бъдат по-спокойни, да управляват конфликти и да създават приятелства. Дете, което е способно да трансформира негативните състояния, е по-адаптивно в трудни моменти. Ако може да изрази ясно емоциите си, е по-вероятно да изгради приятелски взаимоотношения в сравнение с дете, което крещи или обижда, когато е разгневено.

И така, вече на теория всички сме убедени, че емоционалната интелигентност е важна за децата. Но как на практика да работим за нейното повишаване, има ли игри и похвати, с които целенасочено да я развиваме?

Представяме ви няколко продукта, разработени с помощта на психолога Илияна Николова, които ще ви помогнат да развиете емоционалната интелигентност на децата. Хубавото при тях е, че могат да се ползват както от специалисти  (психолози, педагогически съветници, начални педагози, медиатори), така и от родители в домашни условия.

1. Комплект Емоции

Шестте основни емоции радост, тъга, страх, отвращение, изненада, гняв, са представени като лица на маймунки. 

Игра за разпознаване и разбиране на емоциите: Може да участва само детето или цялото семейство. Поставете емоциите в торбичка и нека всеки си изтегли една маймунка, без да я показва на другите. А сега чрез езика на тялото помолете детето да покаже изтеглената от него емоция, а вие се опитайте да я разпознаете. След това нека детето да определи дали емоцията е положителна или отрицателна и да разкаже случка или ситуация, която го е накарала да изпита тази емоция. Разговаряйте за причините и последствията, за това кой как е постъпил, как са се развили нещата. Задавайте въпроси и покажете интерес. Помагайте на детето да разкаже подробно и последователно историята, използвайте случки от вашето ежедневие, за да му дадете примери и да му подскажете друга възможна реакция на същата ситуация. 

2. Маймунки с муцунки

Комплектът включва две табла с палитри на чувствата и на емоциите и три ситуационни табла, изобразяващи ситуации в училищен, семеен и приятелски кръг, както и шест лица с основните емоции.

Как се използват? Не всяко дете е готово да споделя дори с най-близките си как е минал денят му навън или в училище, какво го вълнува или притеснява. За да сме спокойни като родители и да стимулираме детето към споделяне, можем да използваме проективните табла за игра, с която да развием детското въображение и да опознаем емоциите му в различни ситуации.

Вземете например таблото с класната стая. То може да се използва за описване на ситуации в детската градина, училище, занималня, школа по английски и т.н. Помолете детето да разкаже какво според него се случва там. Най-вероятно то ще разкаже личния си опит. Задавайте му въпроси: строг ли е учителят или добър, има ли си име пакостливата маймунка, за какво си говорят двете приятелки. Помолете детето да избере от предложените личица с различни емоции онова, което подхожда най-добре на различни хипотетични ситуации: например ако трябва да застане пред всички и да каже стихче, което е научило много добре. Дали ще предпочете радостното личице или изплашеното? А ако трябва да реши на дъската задача, която го затруднява? Кое личице ще избере – разплаканото или гневното? 

Развихрете въображението си и чрез другите ситуационни табла – “у дома” и “на детската площадка”. Помагайте си с палитрите на чувствата и на емоциите, за да определите отношението на детето в дадена ситуация или взаимоотношенията му с други деца или авторитети.

3. Пъзели Емоции

Всяко лице изобразява различна емоция и е мини пъзел от 3 части.

Игра: Подредете пъзелите. Ориентирайте се по цветните точки, в ъгълчетата на отделните части, които подсказват правилното подреждане. Обяснете заедно с детето всяка емоция. Определете положителна или отрицателна е тя. Сега опитайте да размените само устите на пъзелите. Променя ли се изражението на лицето? А емоцията? Опитайте да прочетете приказка, като определяте какви са емоциите на героите във всяка ситуация, като си помагате с пъзелите. Какво изпитват прасенцата, когато вълкът идва да издуха къщичките им? А какви са техните емоции, когато накрая го побеждават?

Психолозите съветват: 
  • Разбирайте и разпознавайте детските емоции. Понякога те могат да са доста объркани, но говорете за тях с детето си, за да се научите да ги разпознавате.
  • Емоциите са възможност за близост и учене един от друг. Най-добрият урок за справяне с емоциите е личният опит, затова бъдете до детето, за да преминете заедно през тях.
  • Слушайте с разбиране и обяснявайте емоциите. Приемайте всички чувства, но не всяко поведение. Не се опитвайте незабавно да решавате проблеми, първо осигурете среда на доверие и спокойствие.
  • Помагайте на децата да назовават емоциите. Често те не намират точните думи за тях. Това гради доверието дете-родител и е част от процеса на обучение в емоционална компетентност.
  • Определете граници на поведение и дайте приемливи варианти за овладяване на емоциите и справяне с проблемите.

Публикувай коментар