Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Неща с душа

изписване на буквата

Как да научим детето да пише правилно?

Защо ръкописното писане е важно?

Добре е да знаем, че мозъкът се активизира по различен начин, когато пишем на ръка, в сравнение с писането на клавиатура или на екран. Изследванията показват, че писането на ръка подобрява паметта, а учениците научават нови идеи по-лесно, когато ги записват сами.

Умението да пишем гладко и без усилие позволява на мозъка да се концентрира по-добре. Ако детето се затруднява с писането, това отнема ценна енергия на мозъка му, изморява го и го разсейва. Обратното: ако пише с умение и гладко, това подпомага процеса на учене.

Само десет или петнадесет минути, инвестирани дневно в писане на буквите, могат да помогнат за предотвратяване на по-късни проблеми с писането, включително трудности с по-сложни умения като съставяне на текст.
Ранните години са особено важни за обучението по ръкописно писане. Много по-трудно е да се изкоренят вече формирани навици и “грешки” в по-късните години – напр. неправилно държане на молива или неправилно оформяне на буквата.

Стъпка по стъпка – идеи и помощни средства

Моторика
Криви за проследяване - Неща с душа

В началото се фокусирайте върху създаване на моторна памет за изписване на буквата, а не върху четливостта или размера

Стартирайте с упражнения за фината моторика. Кривите линии за проследяване могат да помогнат в най-ранния етап на обучението (около 5 годишна възраст).

Когато децата изучават нова буква, е много полезно да се започне с упражнения, включващи повече движение – напр. изписване на буквата във въздуха с цяла ръка, а не само с китката.

Модели за изписване, но без изписване

Как става това? Може да използвате тактилни грапави букви (по Монтесори), които са много полезни при създаването на моторна памет за формата на буквата. 

След това, може да преминете към упражняване на модела за изписване на буквата без да е нужно детето да се тревожи за краснописа и размера. Материалите за проследява са особено полезни при децата, които си служат с лява ръка. Използването на елементите на буквите за проследяване, а после и на самите букви (главни и малки) много ще ви улесни, защото този тренировъчен материал показва както началото и посоката на изписване, така и точното разположение на буквата в редовете.

Когато вече е усвоило правилните движения на ръката и се почувства уверено, може да преминете към изписване на буквите на лист хартия.

Посока на изписване

Използвайте стрелки, за да помогнете на детето да се ориентира за посоката на изписване на буквата.

Ако работите с повече от едно дете наведнъж, ще ви бъде трудно непрестанно да следите дали изписват буквите по правилния начин. Използването на стрелки за указване на посоката е важно, защото ще ви помогне да предотвратите неправилно изписване на буквите по невнимание.

Буква и звук

За деца, които в момента се учат да четат, е много полезно да съчетаете ученето на буквите с изучаването на звука на буквата.

Например, докато децата изписват съответната буква, те може да казват звука на самата буква или различни думи, които започват с тази буква.

Краснопис или бързина

Целете се към постигане както на четлив почерк, така и на добра скорост на изписване.

Но всяко нещо с времето си. Не трябва да наблягате на скоростта, преди детето да се научи да формира буквите четливо и по памет. То трябва да усвои писането на такова ниво, че да може спокойно да си води бележки. 

При някои деца са нужни повече упражнения, при други – по-малко, но обучителните материали от раздел Аз пиша и чета са идеалните помощници за това.

Правила

Научете децата да изписват буквите по определен модел

Правилата за писане са съставени така, че да позволяват най-плавно и бързо изписване на самата буква. Понякога детето се научава да изписва буквите, макар и не по общоприетия, а по “негов си” начин. Това може би не ви изглежда като проблем в първи клас, но когато стане третокласник и от него се иска да пише диктовки бързо и четливо, това ще започне да го бави.

  • Моделът за изписване на всяка буква може да намерите в учебните тетрадки за първи клас.
  • Друг удобен ресурс за проверка на правилното изписване е наличен и онлайн: //abv.lamez.org/

Все още образователната система има към децата и учителите различни и в голяма степен непоследователни изисквания. Така например в детската градина децата се учат да разпознават и копират на лист печатните букви и цифрите, без все още да учат конкретен модел за изписването им. Следва шокът от ръкописното писане в първи клас – все едно детето учи нов език. Много от децата имат психологически проблем като преминат от писането с молив, към писането с химикал – започват да пишат по-бавно, притесняват се, ръчичката трепери, стиска силно химикалката. Нужна е промяна, за да се консолидират очакванията към децата и изискванията към учителите и да се направи този преход по-плавен и по-малко стресиращ за всички.

Материалите за проследяване на Неща с душа представляват обучителни тренажори за развитие на фината моторика и упражняване на уменията за писане. Те са:

✅ УНИКАЛНИ – Уникални са за пазара на обучителни продукти в България, защото са на кирилица и защото са тествани и усъвършенствани, благодарение на съвместната ни работа с педагози и специалисти;

✅ ЗАВЪРШЕНА СЕРИЯ – Материалите, включени в серията, обхващат всички последователни методични етапи при усвояване моториката на писането – криви линии, печатни букви, цифри, ръкописни букви.

✅ НАТУРАЛНИ – За изработването и опаковането им са използвани естествени и безвредни материали;

✅ ПРАКТИЧНИ – Удобни са за използване както индивидуално, така и в група (с един комплект и няколко инструмента за проследяване можете да ангажирате всички деца)

✅ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ – Имат безброй приложения – да се подреждат в думи и срички, да се броят и назовават, да се сортират по реда им в азбуката или числовата редица, да се слагат под бял лист хартия и да се защриховат отгоре плътно с графитен молив, за прекопиране на буквата/цифрата върху листа, да се съпоставят и сравняват – печатна до ръкописна главна и до ръкописна малка буква

Background photo created by freepik – www.freepik.com

Публикувай коментар